Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

fi en

Todistukset

Opiskelutodistuksen saa tilaamalla toimistosta. Jos olet opiskellut kuvataidekoulussa useamman vuoden, voit pyytää todistukseen sinua viimeksi opettaneen opettajan lausunnon.

Laajan oppimäärän päättötodistus. Kuvataidekoulussa on mahdollista opiskella laajan oppimäärän perusopinnot sekä syventävät opinnot ja saada niistä päättötodistus.

  • Perusopintojen päättötodistuksen saa, kun on opiskellut perusopintoja 800 oppituntia.
  • Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän päättötodistuksen saa, kun on opiskellut syventäviä opintoja 500 oppituntia ja on suorittanut perusopinnot.

Oppimäärän yksilöllistäminen

Oppilas voi täydentää perusopintoja ja syventäviä opintoja Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun tai toisen taiteen perusopetusta tarjoavan oppilaitoksen tarjoamilla valinnaisilla lisäopinnoilla. Valinnaiset lisäopinnot voivat sisältää lyhyt- ja erityiskursseja sekä monitaiteisia kahden tai useamman taiteen perusopetuksen oppilaitoksen yhteisiä opintokokonaisuuksia.

Perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallisessa laajuudessa käytetään tarvittaessa yksilöllistämistä. Mikäli oppilas haluaa ja hänen katsotaan olevan kypsä siirtymään syventäviin opintoihin ennen perusopintoihin tarvittavan 800 oppitunnin täyttymistä, voidaan syventävien opintojen ensimmäisten opintovuosien oppitunteja hyväksi lukea perusopintojen 800 oppituntiin.

Jos oppilas yksilöllisistä syistä opiskelee perusopinnoissa yli 800 oppituntia, voidaan viimeisten perusopintojen opintovuosien oppitunteja hyväksi lukea syventäviin opintoihin.

Myös varhaisiän opintoja voidaan tarvittaessa yksilöllisesti sisällyttää perusopintojen laskennalliseen laajuuteen, mikäli oppilaan etu sitä edellyttää.

Mikäli oppilas aloittaa taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän opinnot kesken Pohjois-Helsingin kuvataidekoululle laadittua opintojen rakennetta, uudet oppilaat voivat osoittaa hallitsevansa aiempien opintojen oppimistavoitteet ja oppisisällöt.

Poikkeuksellisen opintojen aloitusiän tai muun henkilökohtaisen syyn takia oppilaan oppimäärä voidaan yksilöllistää vastaamaan kullekin oppijalle parhaiten soveltuvaa opintopolkua.