Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

fi en

Opetus

Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin. Opetusta annetaan 1–4 oppituntia kerrallaan ja oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Ryhmän koko on 10–13 oppilasta. Kaikki tarvikkeet ja työvälineet kuuluvat lukukausimaksuun. Opettajina toimivat kuvataideopettajat ja pedagogisesti suuntautuneet kuvataiteilijat.

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän opetusta 4–21-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista, vuosittain etenevää ja perustuu opetussuunnitelmaan.

Koulu järjestää lyhytkursseja lukukausien aikana ja kesällä.

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu on perustettu v. 1985, ja sitä ylläpitää kannatusyhdistys. Koulun toimintaa tukee Helsingin kaupunki ja Suomen valtio.

Koulussa opiskelee vuosittain n. 500 oppilasta.

Koulun lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuun lopulla.
Lukuvuoden pituus on 34 opetusviikkoa.

5 x 2-opetukset

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen opetusjaksoja peruskoulujen ala-asteiden oppilaille. Opetus toteutetaan Malmitalolla yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa.

Harrastamisen Suomen malli peruskouluilla

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu järjestää kuvataideopetusta harrastusryhmille helsinkiläisillä peruskouluilla. Toiminta on osa Helsingin kaupungin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Harrastamisen Suomen mallia.