Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

fi en

Syventävät työpajat (14-21 v.)

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän perusopinnot (800 oppituntia) suoritettuaan oppilas voi siirtyä syventäviin opintoihin (500 oppituntia).

Opinnoissa syvennetään tietoja ja taitoja visuaalisista taiteista sekä kehitetään monipuolisesti omia ilmaisukeinoja. Syventävien opintojen aikana jokainen oppilas tekee taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän lopputyön.

Syventävien opintojen opetusryhmiä kutsutaan työpajoiksi. Oppilas voi valita mieleisensä syventymisvaihtoehdon koulun tarjoamista työpajoista. Työpajoihin voi hakea myös ilman aiempia opintoja kuvataidekoulussa. Työpajatarjonta voi vaihdella vuosittain.

KERAMIIKKATAITEEN JA KUVANVEISTON TYÖPAJA

Työpajassa harjoitellaan erilaisia käsinrakentamisen tapoja ja opetellaan dreijausta ja valutekniikkaa. Tehtävät vaihtelevat käyttöesineiden suunnittelusta veistoksiin ja niiden mielenkiintoisiin välimuotoihin.

Muodon lisäksi perehdytään pinnan käsittelyyn; erilaisiin koristelutekniikoihin ja lasituksiin.
Perusmateriaalina ovat puna- ja valkosavi sekä paperisavi. Lisäksi tutustutaan vuosittain johonkin uuteen materiaaliin esim. posliiniin tai lasiin. Työpajan opetuskerta on 3 oppituntia viikossa.

VISUAALISTEN TAITEIDEN TYÖPAJA

Visuaalisten taiteiden työpajassa tutustutaan monipuolisesti visuaalisten taiteiden työskentely- ja ajattelutapoihin tuoreista ja ajankohtaisista näkökulmista. Yhtäältä harjoitellaan havaintopohjaista perinteistä kuvan tekemistä toisaalta voidaan suunnitella omia taiteellisia projekteja. Myös teknologia-avusteiset tekotavat ja kolmiulotteisten teosten työstäminen ovat mahdollisia.

Teosten ohessa ja niiden kautta tarkastellaan nykytaiteen ja ympäröivän yhteiskunnan ilmiöitä yhdessä keskustellen ja työskennellen. Tutustutaan visuaalisen kulttuurin laajaan kirjoon katutaiteesta taidehistoriaan ja ympäristötaiteeseen. Työpajan opetuskerta on 3 oppituntia viikossa.

DIGI-PAINOTTEINEN VISUAALISTEN TAITEIDEN TYÖPAJA

Työpajassa tutustutaan monipuolisesti visuaalisten taiteiden työskentely- ja ajattelutapoihin ajankohtaisista näkökulmista. Tutustutaan erilaisiin digitaalisen ilmaisun keinoihin kuten videokuvaus, editointi, kuvankäsittely, digitaalinen piirtäminen ja maalaaminen. Tehdään omia taiteellisia projekteja myös perinteisiä kuvataiteen menetelmiä käyttäen. Opetuksen pääpaino on oppilaiden omissa kiinnostuksen kohteissa.

Työpajassa tarkastellaan nykytaiteen ja ympäröivän yhteiskunnan ilmiöitä yhdessä keskustellen ja työskennellen. Tutustutaan visuaalisen kulttuurin laajaan kirjoon mediataiteesta taidehistoriaan ja ympäristötaiteeseen. Työpajan opetuskerta on 3 oppituntia viikossa.

ATELJEETYÖPAJA 16-21-VUOTIAILLE

Ateljee työpaja on tarkoitettu jo useita vuosia syventävissä työpajoissa opiskelleille oppilaille. Ateljee työpajassa keskitytään itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn ja kehitetään henkilökohtaista visuaalista ilmaisua omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Työpajan opetuskerta on 4 oppituntia viikossa.


ITÄ-PAKILASSA: VISUAALISTEN TAITEIDEN TYÖPAJA, DIGI-PAINOTTEINEN VISUAALISTEN TAITEIDEN TYÖPAJA, KERAMIIKKATAITEEN JA KUVANVEISTON TYÖPAJA, ATELJEE TYÖPAJA

MALMIN OPETUSPISTEESSÄ: VISUAALISTEN TAITEIDEN TYÖPAJA