Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

fi en

Kuvataiteen perusteet 6-12 vuotiaille

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän ensimmäisen vaiheen opintokokonaisuus on Kuvataiteen perusteet.

Opiskelu sisältää piirustusta, maalausta, grafiikan alkeita, muovailua ja rakentelua. Opetusta annetaan 6-9-vuotiaille 2 oppituntia, 9-12-vuotiaille 3 oppituntia viikossa.

Työskennellessä opitaan visuaalisten taiteiden perusteita kuten sommittelu, värioppi sekä anatomia ja perspektiivi. Opiskelun tavoitteena on kokeilujen ja havaintojen kautta saada käsitys kuvallisen kielen monimuotoisuudesta ja ilmaisullisista mahdollisuuksista.

Kuvataiteen perusteet opintokokonaisuuden jälkeen oppilaat siirtyvät perusopintojen toiseen vaiheeseen: Laajat kuvataiteen opinnot 11-16-vuotiaille.