Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

fi en

Laajat kuvataiteen opinnot (11-16 v.)

Laajoissa kuvataiteen opinnoissa syvennetään 6–12-vuotiaiden perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja taitoja sekä perehdytään entistä monipuolisemmin visuaalisten taiteiden eri osa-alueisiin.

Laajat kuvataiteen opinnot päättävät taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän perusopinnot (800 oppituntia). Opinnot toimivat johdantona syventäviin opintoihin (500 oppituntia), joihin voi yksilöllisesti siirtyä 14–16-vuoden iässä.

Laajojen kuvataiteen opintojen opetusryhmiä järjestetään Itä-Pakilan ja Malmin toimipisteissä. Yhden ryhmän opetuskerta on 3 oppituntia viikossa. Opintoihin otetaan ensisijaisesti varhaisempiin perusopintoihin osallistuneita oppilaita, mutta myös uusia oppilaita hakemusten perusteella, jos ryhmissä on tilaa.