Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

fi en

Lukukausimaksut

Laskut lukukausimaksusta lähetetään sähköpostitse koteihin lukukauden alkaessa elokuussa ja tammikuussa.

  • varhaisiän kuvataidekasvatus VK, 75 min viikossa (4 - 6-v.) 155 €
  • varhaisiän kuvataidekasvatus VK/PK, 90 min viikossa (6 - 7-v.) 180 €
  • kuvataiteen perusteet PK1, 90 min viikossa (7 - 9-v.) 180 €
  • kuvataiteen perusteet PK2, 135 min viikossa (9 - 11-v.) 225 €
  • laajat kuvataiteen opinnot, 135 min viikossa (12 - 14-v.) 225 €
  • syventävät työpajat, 135 min viikossa (14 - 20-v.) 225 €
  • ateljeetyöpaja, 180 min viikossa (16 - 20-v.) 240 €
  • kuvismuskari, 90 min viikossa (6 - 7-v.) 280 /180 €
  • musakuvis, 90 min viikossa (7 - 8-v.), 330 / 180 €
  • Kuvis+ aikuisille, 135 min viikossa (yli 20-v.) 230 € (+ materiaalimaksu 30 €)


Sisaralennus on 15 euroa ensimmäisestä, 25 euroa toisesta, 35 euroa kolmannesta sisaruksesta.

Samana lukukautena kahdessa työpajassa opiskeleville toisen työpajan maksu on 90 euroa.

Huomio!!
Peruutuksista, jotka tehdään syyslukukaudella viikon 34 ja kevätlukukaudella viikon 2 jälkeen laskutetaan koko lukukausimaksu. Kesken lukuvuotta aloittavilla, jotka peruvat paikan kolmen opetuskerran jälkeen laskutetaan koko lukukausimaksu.

Lukukausimaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa opiskelupaikan menettämisen.

Kesä- ja lyhytkurssimaksut ilmoitetaan kurssien yhteydessä.

 

Oppilaspaikan peruminen

Oppilaspaikan perumisesta tulee ilmoittaa kuvataidekoulun toimistoon vähintään viikkoa ennen seuraavaa opetuskertaa, jotta vapautuneesta paikasta ehditään tiedottaa jonossa olevalle.

 

Vapaaoppilaspaikat ja maksuhuojennukset

Kuvataidekoululta voi anoa vapaaoppilaspaikkaa tai oppilasmaksujen huojennusta. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen johtokunta päättää vapaaoppilaspaikoista ja maksuhuojennuksista. Päätökset tehdään taloudellisin perustein.