Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu

fi en

grafiikanvedos Elisa Huovisen päättötyöstä

Lopputyö

Jokainen oppilas tekee syventävien opintojen aikana lopputyön omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Oppilasta tuetaan aiheen ja tekotapojen valinnassa sekä työprosessin hallinnassa. Oppilasta autetaan lopputyöhön liittyvän portfolion tekemisessä.

Kuvataidekoululaisten lopputöistä kootaan vuosittain näyttely, jossa lopputyöt esitellään yleisölle. Lopputyön arvioi kaksi visuaalisen alan ammattilaista, jotka tekevät lopputyöstä kirjallisen palautteen tekijälle. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti arvosanoja ei anneta. Alla uuden opsin perusteiden kiteytys lopputyöstä.

Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Pääset tarkastelemaan kuvataidekoulun lopputöitä tästä linkistä.

Kursivoitu teksti: Opetushallituksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (20.9.2017)